Permanent - těsnící materiály, s.r.o. 
Welcome to WWW site of company
PERMANENT - těsnící materiály, s.r.o.
Company's building